İşe Giriş Muayene ve Tetkikleri

 • İşe yeni başlayacak işçiler için yapılması gereken birçok tetkikleri kurumumuzda yaptırabilirsiniz.Portör muayenesi , İşitme testi, Tam kan sayımı, Hepatit testleri, Akciğer grafisi, Karaciğer fonksiyon testleri, Böbrek fonksiyon testleri v.b…İşçilerden istenen bu tür testler, diğer sağlık kuruluşlarındaki yüksek maliyetleri nedeni ile işçiler tarafından yapılamamaktadır. Kurumumuzla yapacağınız anlaşma neticesinde, hem uygun fiyat, hem de kısa sürede sonuç teslim edilebilmektedir.

Akciğer Filmi Çekimi

 • Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski ile sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.Fabrika ortamlarında çalışan işçilerin en az yılda bir kez göğüs radyografileri çekilerek bir radyoloji uzmanı tarafından, çalışma ortamındaki mesleki riskler göz önünde tutularak değerlendirilip raporlandırılır. Tozlu ortamda çalışan işçilerin ise periyodik olarak sağlık muayeneleri yapılır ve her altı ayda bir göğüs radyografileri tekrarlanır. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları görülen kontrol ve tedavi altına alınır. Çekilen akciğer grafileri en az iki yıl boyunca saklanır.
 • Mesleki akciğer hastalıklarının üç önemli özelliği bulunmaktadır.
 • *İşyerlerinde çeşitli maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkarlar ya da bu maddelerin etkisiyle alevlenebilirler;
 • *Önlenebilirler
 • *Potansiyel olarak tazmin edilebilirler

 • Temel olarak mesleki akciğer hastalıklarını dört grupta incelemek mümkündür.
 • *Mesleki havayolu hastalıkları
 • *Pnömokonyozlar
 • *Hipersensitivite pnömonisi
 • *Akut toksit inhalasyon sendromları

Solunum Fonksiyon Testleri (Spirometri)

 • Bu testler genel anlamda, solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek iş yerindeki gaz, toz, duman, kimyasal mad. gibi çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski taşıyan durumların tespiti için kullanılır.
  Solunum Fonksiyon Testi ile akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve bu havanın akciğere alınması ve verilmesi esnasında yapılan güçlü solunum faaliyeti ile oluşturulan hava akım hızı ölçülebilir. Bu iki parametre birçok hastalığın tanısında son derecede önemli ipuçları vermektedir. Örneğin; Astım ya da KOAH (Kronik bronşit, amfizem) hastalarında akciğerleri tamamen hava ile doldurduktan sonra yapılan çok güçlü ve hızlı bir nefes verme sırasında ölçülen akım hızlarında normal sağlıklı bireylere göre azalma olduğu saptanır ve bu azalma oranına göre hastalık tanısı konulabildiği gibi hastalığın ağırlık derecesi de belirlenir. Ayrıca bu hastaların tedavisinin takibinde yapılan solunum fonksiyon testleri ile tedavinin başarısı ve yıllar içerisinde hastalığın seyri somut olarak izlenebilir.“SOLUNUM FONKSİYON TESTİ, ARACIMIZDA SAĞLIK TEKNİSYENİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTA VE EKNOLOJİK CİHAZ SONUCU KENDİ YORUMLAMAKTADIR”

Odiometri (İşitme Testi)

 • Fabrikada çalışanlar koşullar gereği orta ve yüksek şiddetteki bir sese uzun süre maruz kalabilir. Buna bağlı işitme kaybının , uzun sürede ve konuşmayı kapsayan frekanslardan başlamayıp , tiz frekanslardan başlaması işitme kaybının farkına varılmasını engellemektedir.İnsan kulağı 16-20000 Hz arasındaki seslere karşı duyarlı olmasına rağmen her frekansı aynı şiddette algılayamamaktadır. Saf ses Odyometrisi yapılırken insan kulağının duyarlı olduğu, 250-500-1000-2000 – 4000-8OOOHz’lerdeki işitme esiklerine bakılır.Gürültüye bağlı işitme kaybının oluşması dikkate alındığında, iki şekilde oluştuğu görülmektedir. Birincisi çok yüksek bir sese bir anlık maruz kalmak (herhangi bir patlama olabilir), ikincisi de orta ve yüksek şiddetteki bir sese uzun sure maruz kalmaktır. Fabrika ortamında çalışma, ikinci tür işitme kayıplarına girmektedir. Bu tür kayıpların uzun sürede ve yavaş yavaş oluşması, konuşmayı kapsayan frekanslardan başlamayıp, tiz frekanslardan (4000 ve 8000 Hz’lerde) başlaması kişinin işitme kaybının farkına varmasını engellemektedir. Bu tür kayıpların tespit edilmesi için odyometrik test sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir
 • *Test sonuçları Odyometristimiz tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.
 • Tarama testi sonucunda problem tespit edilen kişilerin KBB muayenesinden geçmeleri önerilecektir.

Görme Bozuklukları- Göz Tansiyon Ölçümü ve Renk Körlüğü Taramaları

 • Çalışanlarınızın yaptıkları iş dolayısıyla görme problemi yaşayıp yaşamadıklarını anlamak açısından, göz kırılma kusuru taramaları önemli bir farkındalık yaratmaktadır.Detaylı bir göz muayenesinin uygun ortam ve hijyen şartlarında ciddi ekipmanlarla yapılması gerektiği göz önünde bulundurulursa, bu da çok pratik bir uygulama olamamaktadır.Tarama esnasında renk körlüğü, göz tansiyonu ya da kırılma kusuru tesbit edilen kişileri, klinik şartlarda muayene olabilmeleri için anlaşmalı göz hastanemiz olan Beylikdüzü Özel Birinci Göz Hastanesine davet ederek, kendilerine muayenelerine yardımcı olmaktayız.

Elektrokardiografi (Bilgisayar Analizli)

 • Kalbin elektriksel aktivitesinin kaydıdır. Cilde yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile grafik olarak kaydedilen dalga formudur. EKG kalp hızı, ritmi ve fonksiyonu, kalp kasına yetersiz kan ve oksijen gidişini gösteren iskemi olarak adlandırılan hasar ve kalp yapısındaki anormallikler hakkında bilgi verir.:
 • EKG ne için kullanılır?
 • Elektrokardiyografi kalbin işlevinin değerlendirilmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. Doğrudan doğruya kalp kasının kasılma şeklini gösterir.
  EKG ile kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenebilir. Kroner yetmezliği veya infarktüs tanısı konulabilir.
  Kalp duvarlarında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptanabilir.
  Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendirilebilir.
  Bazı kalp ilaçlarının etkileri, elektrolit dengesizliği ( özellikle serum potasyum eksikliği veya fazlalığı )
  Kalp dışı hastalıkların kalbe etkileri araştırılabilir.

Laboratuvar Hizmetleri

 • Portör Taraması tahlillerinin yanı sıra çalışanlarınızın kan gruplarını öğrenmek isteyebilirsiniz.Sarılık tahlilini (HbsAg) yaptırıp, tüm çalışanlarınızı bulaşıcı sarılık mikrobuna karşı aşılatabilirsiniz.Tüm çalışanlarınızın Tam Kan Tahlilini yaptırıp (Htc, Hb (Kansızlık Markerleri), Lökosit (Beyaz Küre), Trambosit (Pıhtılaşma Faktörü), Eritrosit (Kırmızı Küre), MCV, MCH (Eritrosit Hacimleri) gibi…) 18 parametresini değerlendirip, ekonomik bir fiyatla çalışanlarınıza ekstra motivasyon sağlayabilirsiniz.Bunun dışında iş koluna göre gerekli tüm tahlilleri yaptırabileceğiniz gibi, Check-Up Hizmeti de verebiliriz.Bu hizmetlerimizden faydalanmak için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

× Whatsapp İletişim